Wyniki zabawy / Game results

Czas poznać zwycięzcę
naszej drugiej egoCraftowej zabawy :)

It's time to find out who's the winner
of our second egoCraft game :)

Prawidłowe hasło podało 41 osób :)
41 people have laid the correct password :)

A zwycięzcą w tym miesiącu jest... 
And the winner is...


Wioletta Jagiełło - Czech! 

Gratulujemy i prosimy o kontakt z biurem egoCraft!
Congrats! Please contact with egoCraft office. 
biuro@egocraft.pl

Następna zabawa wkrótce ;p
Next game is coming soon ;p

Bądźcie czujni!
Stay tuned!

Fiołeczek


6 komentarzy:

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger