Wyniki wyzwania - maj / challenge results - May

Jak dzień wyników to dzień wyników :)
Today is a day of results....  :)


więc / so...

Czas poznać zwycięzcę naszego majowego wyzwania :)


It's time to find out who's the winner
of our May challange :)


Zgłosiliście bardzo dużo pięknych prac i wybór był naprawdę ciężki, ale nasze DT wybrało tę jedną..
Nasze wyzwanie wygrywa:


We've heard a lot of beautiful work 
and the choice was really tough, 
but our DT chose this one .. Our challenge wins:


Dla Ciebie banerek oraz nagroda w postaci 30 zł 
na zakupy w sklepie egoCraft.pl.
Gratulujemy i prosimy o kontakt na e-mail: biuro@egocraft.pl

For you banner and a prize in the form of 30 zł shopping in the store egoCraft.pl. Congratulations and please contact us at e-mail: biuro@egocraft.pl


Pora teraz na wyniki fana egoCraft.pl.
Nasze tekturki użyły cztery osoby w swoich pracach .

Now the results of egoCraft.pl fan. 
Our cardboard used four people.

...i fanem egoCraft.pl miesiąca maja zostaje... 
... and the winner egoCraft.pl fun of May is...
Dla Ciebie banerek oraz nagroda niespodzianka
For you banners and a surprise award.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z biurem egoCraft!
Congrats ! Please contact with egoCraft office. 

biuro@egocraft.pl


Zapraszamy do śledzenia naszego bloga,
bo już 7 czerwca zaprosimy Was na nasze kolejne wyzwanie.

We invite you to follow our blog 
because 7th June we invite you to our next challenge. 

Pozdrawiamy DT egoCraft.pl / Greetings DT egoCraft.pl

2 komentarze:

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger