Wyzwanie #10 - Powrót do szkoły/ Back to school

Witajcie
Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze kolejne wyzwanie...
Rozpoczął się wrzesień, a to czas powrotu dzieci do szkoły.
Niebawem październikowe święto nauczycieli...

W związku z tym proponujemy wyzwanie

"Powrót do szkoły"
HelloWe invite you very warmly for our next challenge ...

September began, and it was time to return the children to school.

Soon the October teacher's holiday ...


Therefore, we propose the challenge of "Back to school"Prawda, że temat bardzo przyjemny, jak najbardziej aktualny.
Należy stworzyć pracę związaną ze szkołą - przybornik, piórnik, kartka z okazji Dnia Nauczyciela,kalendarz na najbliższy rok szkolny, notes itp. 
Ważne, aby w pracy znalazł się koniecznie element nawiązujący do tematyki 
(książka, linijka, ołówek, pióro, sowa, cytat o szkole lub nauczycielu, itp). 

Zapraszamy Was serdecznie do zgłaszania swoich prac do 25 września 2017 r.
Warto, ponieważ dla zwycięzcy wyzwania mamy
banerek i bon na 30zł na zakupy w naszym sklepie,


True, the subject is very pleasant, as up to date.

Create school-related work - a toolbox, a pencil case, a Teacher's Day card, a school calendar for the school year, notebooks, etc.

It is important to have a reference element in the work

(book, ruler, pencil, pen, owl, school or teacher quote, etc).

We would like to invite you to submit your work by September 25, 2017.

Worth it, because for the winners challenge we have

baner and bon at 30zł for shopping in our shop.


A tutaj krótkie omówienie zasad wyzwania :
 1. Praca musi być nowa, nieopublikowana przed ogłoszeniem naszego wyzwania.
2. Forma pracy zgodna z tematem wyzwania.
3. Na wyzwanie można zgłosić TRZY prace, ale każdą w osobnym poście.
4. Pracę można łączyć z dwoma innymi wyzwaniami (łącznie z naszym 3 wyzwania).
5. Pracę należy opublikować na swoim blogu lub w galerii.
6. Na swoim blogu zamieszczamy banerek z linkiem zwrotnym do wyzwania,  a pracę dodajemy za pomocą Inlinkz (żabka) - pamiętajcie o dodaniu linka z pracą, a nie linka do całego bloga.
7. Praca nie spełniająca naszych zasad i wymogów wyzwania 
nie będzie brana pod uwagę podczas głosowania.
8. Zwycięską pracę wyłoni nasze DT, dla autora najlepszej pracy mamy zawsze banerek i nagrodę. 
9. Zgłaszając pracę zgadzacie się na jej publikację na naszym blogu oraz na fanpage
10. Nie trzeba używać produktów ze sklepu egoCraft.pl, ale będzie nam bardzo miło, jeśli ich w pracy użyjecie i podlinkujecie :)Short introduction  to our competition rules
1. Your project must be new, not published before the announcement of our challenges.
2. Form of the project must be consistent with the theme of challenges.
 3. You can submit THREE projects, but each in a separate post.
4. The project can be combined with two other challenges (including our 3 challenges).
5. Your creation should be published to your blog or in the gallery.
6.  Post a banner with a link turning to the challenge on your blog. Our project is added by Inlinkz (breaststroke) - remember to add a link to the work, not a link to the entire blog.
7. Work does not meet our policy requirements and challenges It will not be taken into account when voting.
8. The winner will be choosen by our DT, 
author of the best project will receive a banner and reward.
9. By submitting you agree to work for the publication on our blog and fanpage
10. You do not need to use products from the store egoCraft.pl, but we will be pleased, if you use them in your projects, and add a link to the product :)


A oto inspiracje naszego DT :)
Here's our DT inspirations :)

MIESZ-ANKA
W PRACY UŻYŁA/ SHE USED
 http://www.egocraft.pl/produkt/1406-olowki-3-szt-back-to-school

http://www.egocraft.pl/produkt/1282-piorka-2d-2szt
FIOŁECZEK

W PRACY UŻYŁA/ SHE USED
 http://www.egocraft.pl/produkt/831-ramka-wer-1-around-the-ceremony?per_page=100

KARTELUSZKI RENI
W PRACY UŻYŁA/ SHE USED
http://www.egocraft.pl/produkt/1282-piorka-2d-2szt

Pozdrawiam

5 komentarzy:

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger