WYZWANIE #2 - DOWOLNA PRACA ZE STEMPLEM - PRZYPOMINAJKA

Przypominamy o naszym drugim już wyzwaniu.Zapraszamy do zgłaszania swoich prac a dla zwycięzcy mamy banerek i nagrodę w postaci 30 zł na zakupy w sklepiku egoCraft.pl.

We invite you to submit your work. 
For the WINNER we have a winner banner and award 30 zł shopping in the store egoCraft.pl.
***
I jeszcze nasze zasady wyzwań :
1. Praca musi być nowa, nieopublikowana przed ogłoszeniem naszego wyzwania.
2. Forma pracy zgodna z tematem wyzwania.
3. Na wyzwanie można zgłosić TRZY prace, ale każdą w osobnym poście.
4. Pracę można łączyć z dwoma innymi wyzwaniami (łącznie z naszym 3 wyzwania).
5. Pracę należy opublikować na swoim blogu lub w galerii.
6. Na swoim blogu zamieszczamy banerek z linkiem zwrotnym do wyzwania,  a pracę dodajemy za pomocą Inlinkz (żabka) - pamiętajcie o dodaniu linka z pracą, a nie linka do całego bloga.
7. Praca nie spełniająca naszych zasad i wymogów wyzwania 
nie będzie brana pod uwagę podczas głosowania.
8. Zwycięską pracę wyłoni nasze DT, dla autora najlepszej pracy mamy zawsze banerek i nagrodę. 
9. Zgłaszając pracę zgadzacie się na jej publikację na naszym blogu oraz na fanpage
10. Nie trzeba używać produktów ze sklepu egoCraft.pl, ale będzie nam bardzo miło, 
jeśli ich w pracy użyjecie i podlinkujecie :).And our principle challenges:

1. Work must be new, not published before the announcement of our challenges.
2. Form of the work must be consistent with the theme of challenges.
3. The challenge can submit THREE work, but each in a separate post.
4. The work can be combined with two other challenges (including our 3 challenges).
5. The work should be published to your blog or in the gallery.
6. On your blog you post a banner with a link turning to the challenge. Our work is added by Inlinkz (breaststroke) - remember to add a link to the work, not a link to the entire blog.
7. Work does not meet our policy requirements and challenges It will not be taken into account when voting.
8. The winning work will select our DT, 
author of the best work will receive a banner and reward.
9. By submitting you agree to work for the publication on our blog and fanpage
10. You do not need to use products from the store egoCraft.pl, but we will be pleased, if you use them at work, and you add a link to the product :).

***
....a teraz... inspirację naszego DT:
.... And now.... inspiration of our DT:


Michaela Svatošová

 i jej piękna kartka / and beautifull card  Ze sklepu użyła // she used from our store:

      

Agnes Kieler  

... i jej cudny wpis do art journal'a / and her gorgeous art journal page

Ze sklepu użyła // she used from our store:

      

   
   Gorąca zapraszamy i czekamy na Wasze prace do 25 stycznia!!!
Warm welcome and look forward to your work until 25 December !!!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger