Wyniki wyzwania - lipiec / challenge results - July

Pora na wyniki :)
It's time for results....  :)


więc / so...

Czas poznać zwycięzcę naszego czerwcowego wyzwania :)


It's time to find out who's the winner
of our June challange :)


Zgłosiliście bardzo dużo pięknych prac i wybór był naprawdę ciężki, ale nasze DT wybrało tę jedną..
Nasze wyzwanie wygrywa:


We've heard a lot of beautiful work 
and the choice was really tough, 
but our DT chose this one .. Our challenge wins:


Dla Ciebie banerek oraz nagroda w postaci 30 zł 
na zakupy w sklepie egoCraft.pl.
Gratulujemy i prosimy o kontakt na e-mail: biuro@egocraft.pl

For you banner and a prize in the form of 30 zł shopping in the store egoCraft.pl. Congratulations and please contact us at e-mail: biuro@egocraft.pl


Pora teraz na wyniki fana egoCraft.pl.
Now the results of egoCraft.pl fan. 


...i fanem egoCraft.pl miesiąca lipca zostaje... 
... and the winner egoCraft.pl fun of July is...


SylwiaS


Dla Ciebie banerek oraz nagroda niespodzianka
For you banners and a surprise award.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z biurem egoCraft!
Congrats ! Please contact with egoCraft office. 

biuro@egocraft.pl


Zapraszamy do śledzenia naszego bloga,
bo już 7 sierpnia zaprosimy Was na nasze kolejne wyzwanie.

We invite you to follow our blog 
because 7th August we invite you to our next challenge. 

Pozdrawiamy DT egoCraft.pl / Greetings DT egoCraft.pl

1 komentarz:

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger