Eleganckie Boże Narodzenie

Witajcie!

Moją świąteczną propozycją są dwie eleganckie kartki. Centrum każdej z nich wypełnia piękny ornament na papierze od UHK Gallery.

Obie kartki zostaną przekazane na aukcję, która zbiera fundusze dla wcześniaków.


Hello!

My Christmas inspiration is two elegant cards. Their centers are filled with a beautiful ornament on the UHK Gallery papers.

Both cards will be donated to the auction, which collects funds for premature babies.


W swojej pracy użyłam następujące produkty ze sklepu egoCraft:

In my work I've used the following supplies from the egoCraft shop:


Pozdrawiam
Regards


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 egoCraft.pl , Blogger